עטיפת דיוידי לסרט:
תוכנית להגנת נסיכות 
Princess Protection Program