עטיפת דיוידי לסרט:
הגלדיאטור מפקינג 
Wong Fei Hung: Chi tit gai dau neung gung